Taste of Tehran Restaurant

یکی دیگر رستوران های به نام ایرانی آمریکا می توان به رستوران مزه تهران اشاره کرد که رستوران محبوب ایرانیان مقیم آمریکا است. شهرت این رستوران به خاطر کباب بره و سالادهای متنوع آن است. این رستوران منوی بسیار جذاب، با قیمت های متوسطی دارد و برای همه افراد توصیه می شود. کارکنان رستوران مزه تهران از ساعت ۱۱:۳۰ صبح تا ۱۱ شب به مشتری های خود سرویس می دهند و محیطی را برای خانواده ها به وجود می آورند که در فضایی جذاب و آرام به صرف غذا بپردازند.

آدرس:  1915 Westwood Blvd, Los Angeles, CA 90025

شماره تلفن: ۰۰۲۲ – ۴۷۰ (۳۱۰) ۱+


Hope you enjoyed this article, please also be sure to follow our friends

Meta Marketing | Daneshmand Magazine | Salam Vancouver Magazine | Salam LAX | Salam 118 | Pars Handyman | IRACA Group Construction | Sienna Renovations | Century Cabinets | Century Cuts | Broadway Cabinets | Doctor Home Inspections | Concord Home Inspections | Concord Solar | Concord Marketing |