Abbot Kinney Boulevard

Abbot Kinney Boulevard در بیچ کالیفرنیا، شیک ترین خیابان منطقه ی ونیس این مرکز خرید با مغازه های لباس فروشی معروف، جواهرفروشی های لوکس، و لوازم منزل بسیار زیبا واقع شده است.
کافی شاپ و رستوران های بسیار خوب وشیرینی فروشی معروف ستاره ی آبی در این مرکز خرید هستند.