West Third Street

اگر دنبال برندهای خیلی معروف نیستید، به سمت غرب از خیابان فیرفکس به سمت بلوار سینگا بروید. پاساژ سوم غربی یا همان وست ثرد به درد شما می خورد. مغازه داران این پاساژ که اغلبا محلی هستند، ورود برند های معروف و بزرگ را به این مرکز خرید ممنوع کرده اند. در مرکز خرید شما لباس های مد روز، و رستوران و کافه های خیلی خوب پیدا خواهید کرد.